×

Yeniden Merhaba

Artık internetteyiz Hızla değişen iletişim teknolojisine ayak uydurmak, sizlerle daha yoğun ve interaktif bir iletişim kurabilmek için “Sosyal Politikalar Dergisi” yayın hayatını internet üzerinden sürdürecektir. Yayın hayatına başladığımız andan itibaren sizden aldığımız destekle yayınlarımız...

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politikalar

Sivil toplum, toplumun sivil niteliğini vurgulayan sosyolojik bir kavramdır. Bu bağlamda sivil toplum, demokratik bir yapılanmayı, toplumsal katılım temeline oturtacak, toplumsal farklılaşmayı sağlayacak, yaygın sosyal örgütlenmelerin yolunu açacak, temel hak ve yükümlülükleri yaygınlaştıracak bir...

Bağımlılık… Sadece Maddeye mi?

Bağımlılığın tanımı için sözlüklere baktığımızda: Bağımlı olma durumu, tabiiyet. (Güncel Türkçe Sözlük) Karşılaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için gerekli yetenekten yoksun olma durumu. 2. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duyma. 3. Kendi kendine yetmezlik. (Eğitim...

Çocuk Cinayetlerinde Aysbergin Görünmeyen Yüzü

on zamanlarda çocuklarla ilgili giderek artan taciz, şiddet ve cinayet haberleri hepimizi üzmekte endişelendirmektedir. Çocuklara yönelik her türlü istismar elbette ki en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak sadece caydırıcı olabilecek cezalarla yetinmek, bu cinayetlerin artmasına –maalesef...

Esneğin Rutinleşmesi Ve Teknoloji Bağımlılığı

Abdullah ÖNAL abdullahonal.onal@gmail.com      İçinde yaşadığı toplumla kurduğu/kurmak zorunda olduğu ilişkilerde insan,  pek çok problemin hem nedeni hem de kaynağı kendisi olduğu halde sonucu ve sonucundan doğrudan etkilenenidir. Bu kadar basit ifade edilebiliyor gibi görünen bu ilişkinin reel...