×

Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarında Büyük Artış: 2000-2022 İstatistikleri

Türkiye’nin Sosyal Koruma İstatistikleri, 2000-2022 dönemine ilişkin olarak açıklandı. Bu istatistiklerde, mevcut veri kaynaklarında yapılan revizyonlar, ayrıntılı idari kayıt verilerinin elde edilmesi, ek veri kaynaklarına erişilebilmesi ve metodolojik iyileştirmeler çerçevesinde ana revizyon yapıldı. Konuyla ilgili ayrıntılı metodolojik açıklamalar bülten ekinde sunuldu.

2022 yılında sosyal koruma harcamaları önceki yıla göre %60,2 artarak 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL’ye ulaştı. Bu harcamanın %98,2’sini 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. En büyük harcama kalemi ise 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oldu, bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları izledi.

Sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payı %8,6 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında incelendiğinde, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %3,8 ile en büyük paya sahip olduğu belirlendi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %47,5 ile aile/çocuk yardımları oluştururken, nakdi yardımlarda %71,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımların önemli bir paya sahip olduğu görüldü.

Sosyal koruma gelirlerinin %41,4’ünü devlet katkıları, %28,4’ünü işveren sosyal katkıları ve %23,1’ini koruma kapsamındaki bireylerin sosyal katkıları oluşturdu. Bu istatistikler, Türkiye’nin sosyal koruma politikalarının ve harcamalarının önemli bir resmini sunmaktadır.

Yorum gönder