×

Yeniden Merhaba

Artık internetteyiz
Hızla değişen iletişim teknolojisine ayak uydurmak, sizlerle daha yoğun ve interaktif bir iletişim kurabilmek için “Sosyal Politikalar Dergisi” yayın hayatını internet üzerinden sürdürecektir. Yayın hayatına başladığımız andan itibaren sizden aldığımız destekle yayınlarımız kesintisiz devam edecektir.
Dünya hızla değişiyor, sosyal sınıflar arasında farklılıklar büyüyerek artıyor. Buda sosyal çatışmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Sosyal sorunların çözülmemesi, gelir dağılımından ve sosyal imkânlardan yararlanmanın bir lütuf değil de “ Sosyal hak” olduğu bilincine ulaşan ülke halkları, yıllarca süren suskunluğunu bozup alanlara çıkıyor. Tek bir amaç için. Biz bu ülkenin “ sosyal vatandaşıyız” ve her alanda hakkımızı istiyoruz…
İşte bu süreç içerisine biz, hem dünyadaki toplumsal talepleri izleyeceğiz, hem de oluşturulan sosyal politikaları sizlere paylaşacağız. Bunu yaparken de asıl ilgi alanımız olan ve hepimizi doğrudan etkileyen ülkemiz sosyal politikalarının sıkı takipçisi olacağız.
Genel sosyal politikaların yanında belediyeler tarafından geliştirilen sosyal politikalar da sürekli takip edeceğimiz bir alan olacaktır. İkinci sayımızda dosya olarak işlediğimiz sosyal belediyeciliği, amaçlarını, araçlarını, hedeflerini incelemeye devam edeceğiz. Yerel sosyal politika oluşturulmasında belediyelerle işbirliği içerisinde, yayın ve proje olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız.
Sosyal sorunların çözümü konusunda devlete yardımcı olan ve devletin yetersiz kaldığı durumlarda gönüllü olarak faaliyette bulunan sivil toplum örgütlerine de yayınlarımız da yer vereceğiz. Onların ürettiği sosyal yardım ve sosyal sorumluluk projelerinin topluma ulaşmasında, tanıtılmasında, tartışılmasında sorumlu yayıncılık ilkemiz gereği gereken tüm katkıyı sağlayacağız.
Sizlerin sosyal politika alanında yapmış olduğu çalışmaları, sosyal sorunların tespiti ve çözüm önerileri tartışma, tez, makale ve araştırmalarını değerlendire bileceğiniz bir yayın aracıdır sosyal politikalar dergisi. Ülkemizde sosyal refahın artması ve sosyal barışın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması için ortaya koyacağınız görüş, düşünce ve önerilerinizi bekliyoruz.
İnternet yayıncılığına geçtiğimiz için günlük gelişen sosyal olaylar, sosyal politikayla ilgili haberleri, anında ve daha hızlı bir şekilde sizlere sunacağız.
Dergimizin üçüncü sayısında
Portre bölümünde Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Sedat Murat misafirimiz oldular.
Söyleşi Bölümünde
Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Özleyiş Topbaş ile konuştuk. Kapak Dosyası Bölümünde bütün yönleriyle sosyal dışlanmışlık konusunu inceledik
Mini Dosya konumuz, ise Çingeneler
Bizi her gün takip etmeniz dileğiyle…

Yorum gönder